دسته‌ها
سیستم های استوک

موتور سردخانه 30 اسب

کمپرسور 30 اسب بیتزر تیپ قدیم سیم پیچ فابریک

کندانسور 35 اسب سابکول

اواپراتور 30 اسب سابکول

زیر صفری

خط و تابلو کامل